Склад за дървен материал София

Пелети Ахира - чувал 15 кг.

Дървесни екопелети Ахира са възобновяем енергиен източник, предназначени за употреба в специално пригодени за целта печки и камини, които са захранвани с твърдо гориво.

 

                      Характеристика на екопелетите:

Материал: 100% чиста иглолистна дървесина
Диаметър (D): 6 mm
Калоричност: 5 kWh/kg
Остатъчна влага: 8%
Съдържание на пепел: < 1%
Свързващи вещества: няма
кг/м3: 620 ÷ 720 kg

 

Анализите се извършват от лаборатория ЕВРОТЕСТКОНТРОЛ