Склад за дървен материал София

Донбаски въглища

Продажба на въглища Термолукс:

  • насипни
  • бели непромазани торби - 10/25 кг.
  • бели промазани торби - 10/25 кг.
  • цветни промазани торби - 10/25 кг.
  • биг-бег - 500/1000 кг.

Калоричността на 1 тон въглища от вида е 6200 Kcal/kg, при съдържание от сяра в размер на 1,2%.

 

Дребна фракция по-малко от 13 мм. няма.