Склад за дървен материал София

Строителен сачак

Строителен сачак - Изображение 1

САЧАК 9см/0,50м-0.36м2-4.00лв                                                            САЧАК 7см/2,00м-1.40м2-14.00лв  

САЧАК 9см/0,60м-0.43м2-4.00лв                                                            САЧАК 9см/2,00м-1.44м2-15.00лв 

САЧАК 9см/0,80м-0.58м2-5.00лв                                                            САЧАК 9см/2,50м-1.80м2-18.00лв

САЧАК 9см/1,00м-0.72м2-6.00лв                                                            САЧАК 9см/3,00м-2.16м2-20.00лв

САЧАК 9см/1,20м-0.86м2-8.00лв                                                            САЧАК 9см/4,00м-2.88м2-28.00лв 

САЧАК 9см/1,50м-1.10м2-12.00лв                                                          САЧАК 17см/4,00м-3.40м2-58.00лв

САЧАК 9см/1,80м-1.30м2-14.00лв

САЧАК 9см/2,00м-1.44м2-16.00лв

САЧАК 9см/2,50м-1.80м2-19.50лв

САЧАК 9см/3,00м-2.16м2-26.00лв

САЧАК 9см/4,00м-2.88м2-35.00лв

ЗАОБЛЕН 9см/3,00м-1.80м2-28.00лв

ЗАОБЛЕН 9см/4,00м-2.40м2-37.00лв

ДЪЛГО ПЕРО 9,5см/3,00м-2.28м2-40.00лв

ДЪЛГО ПЕРО 9,5см/4,00м-3.00м2-50.00лв

ДЪЛГО ПЕРО 12,5см/4,00м-4.00м2-66.00лв

СИТНО ЗАОБЛЕН 12см/4,00м-3.84м2-70.00лв