Склад за дървен материал София

Строителни греди с дължина 5 и 6 метра

Строителни греди с дължина 5 и 6 метра - Изображение 1

 ПО ПОРЪЧКА:

 

         Ценоразпис - греди 5 метра

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/5м 40 11.25 лв. 450 лв.
6/12/5м 27 16.20 лв. 450 лв.
8/8/5м 31 14.40 лв. 450 лв.
8/10/5м 25 18.00 лв. 450 лв.
8/12/5м 20 21.60 лв. 450 лв.
8/14/5м 17 25.20 лв. 450 лв.
10/10/5м 20 22.50 лв. 450 лв.
10/12/5м 16 27.00 лв. 450 лв.
12/12/5м 13 32.40 лв. 450 лв.
12/14/5м 11 37.80 лв. 450 лв.
14/14/5м 10 44.10 лв. 450 лв.
14/16/5м 8 50.40 лв. 450 лв.
14/18/5м  56.70 лв.  450 лв. 
16/18/5м 6 64.80 лв.  450 лв. 
16/20/5м 6 72.00 лв.  450 лв. 
18/18/5м 6 72.90 лв.  450 лв. 
18/20/5м 5 81.00 лв.  450 лв. 

 

 

           Ценоразпис - греди 6 метра

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
6/12/6м 23 19.44 лв. 450 лв.
6/16/6м 17 25,92 лв. 450 лв.
8/10/6м 20 21,60 лв. 450 лв.
8/12/6м 17 25,92 лв. 450 лв.
8/14/6м 14 30,25 лв. 450 лв.
10/10/6м 16 27,00 лв. 450 лв.
10/12/6м 13 32,40 лв. 450 лв.
12/12/6м 11 38,90 лв. 450 лв.
12/14/6м 9 45,40 лв. 450 лв.
14/14/6м 8 52,92 лв. 450 лв.
14/16/6м 7 60,50 лв. 450 лв.
14/18/6м 6 68,05 лв. 450 лв.
16/18/6м 5 77,80 лв. 450 лв.
16/20/6м 5 86,40 лв. 450 лв.
18/20/6м 4 97,20 лв. 450 лв.