Склад за дървен материал София

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра  - Изображение 1

   Ценоразпис - греди 3 метра

                 смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/3м 66

11.50 лв.

770 лв.
6/8/3м  69  11.00 лв. 770 лв.
6/10/3м  55  13.90 лв.  770 лв.
6/12/3м  46 16.60 лв.  770 лв.
8/8/3м  52  14.80 лв. 770 лв.
8/10/3м  41  18.50 лв. 770 лв.
8/12/3м  34  22.20 лв. 770 лв.
10/10/3м  33  23.00 лв.  770 лв.
10/12/3м  27  27.70 лв.  770 лв.
10/14/3м 24  33.20 лв. 790 лв.
12/12/3м  23  34.10 лв.  790 лв.
12/14/3м 20  39.80 лв.  790 лв.
14/14/3м  17  46.50 лв.  790 лв.
       
       
       
       

 

 

   Ценоразпис - греди 4 метра

                  смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/4м 50 15.40 лв. 770 лв.
6/8/4м 52 14.80 лв. 770 лв.
6/10/4м 41 18.50 лв. 770 лв.
6/12/4м 34 22.20 лв. 770 лв.
8/8/4м 39 19.70 лв. 770 лв.
8/10/4м 31 24.60 лв. 770 лв.
8/12/4м 26 29.60 лв. 770 лв.
10/10/4м 25 30.80 лв. 770 лв.
10/12/4м 21 37.00 лв. 790 лв.
10/14/4м 18 44.20 лв. 790 лв.
12/12/4м 17 45.50 лв. 790 лв.
12/14/4м 15 53.00 лв. 790 лв.
14/14/4м 13 62.00 лв. 790 лв.