Склад за дървен материал София

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра  - Изображение 1

   Ценоразпис - греди 3 метра

                 смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/3м 66

12.00 лв.

800 лв.
6/8/3м  69  11.50 лв. 800 лв.
6/10/3м  55  14.40 лв.  800 лв.
6/12/3м  46 17.30 лв.  800 лв.
8/8/3м  52  15.40 лв. 800 лв.
8/10/3м  41  19.20 лв. 800 лв.
8/12/3м  34  23.00 лв. 800 лв.
10/10/3м  33  24.00 лв.  800 лв.
10/12/3м  27  28.80 лв.  800 лв.
10/14/3м 24  34.50 лв. 820 лв.
12/12/3м  23  35.40 лв.  820 лв.
12/14/3м 20  41.30 лв.  820 лв.
14/14/3м  17  48.20 лв.  820 лв.
       
       
       
       

 

 

   Ценоразпис - греди 4 метра

                  смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/4м 50 16.00 лв. 800 лв.
6/8/4м 52 15.40 лв. 800 лв.
6/10/4м 41 19.20 лв. 800 лв.
6/12/4м 34 23.00 лв. 800 лв.
8/8/4м 39 20.50 лв. 800 лв.
8/10/4м 31 25.60 лв. 800 лв.
8/12/4м 26 30.70 лв. 800 лв.
10/10/4м 25 32.00 лв. 800 лв.
10/12/4м 21 38.40 лв. 820 лв.
10/14/4м 18 45.90 лв. 820 лв.
12/12/4м 17 47.20 лв. 820 лв.
12/14/4м 15 55.10 лв. 820 лв.
14/14/4м 13 64.30 лв. 820 лв.