Склад за дървен материал София

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра  - Изображение 1

Ценоразпис - греди 3 метра смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/3м 66

11.00 лв.

720 лв.

6/8/3м  69  10.50 лв. 720 лв.
6/10/3м  55  13.00 лв.  720 лв.
6/12/3м  46 15.50 лв.  720 лв.
8/8/3м  52  14.00 лв. 720 лв.
8/10/3м  41  17.50 лв. 720 лв.
8/12/3м  34  21.00 лв. 720 лв.
10/10/3м  33  22.00 лв.  720 лв.
10/12/3м  27  26.00 лв.  720 лв.
10/14/3м 24  31.50 лв. 750 лв.
12/12/3м  23  32.50 лв.  750 лв.
12/14/3м 20  38.00 лв.  750 лв.
14/14/3м  17  44.00 лв.  750 лв.
       
       
       
       

 

 

  Ценоразпис - греди 4 метра смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/4м 50 14.50 лв. 720 лв.
6/8/4м 52 14.00 лв. 720 лв.
6/10/4м 41 17.50 лв. 720 лв.
6/12/4м 34 21.00 лв. 720 лв.
8/8/4м 39 18.50 лв. 720 лв.
8/10/4м 31 23.00 лв. 720 лв.
8/12/4м 26 28.00 лв. 720 лв.
10/10/4м 25 29.00 лв. 720 лв.
10/12/4м 21 34.50 лв. 720 лв.
10/14/4м 18 42.00 лв. 750 лв.
12/12/4м 17 43.00 лв. 750 лв.
12/14/4м 15 50.50 лв. 750 лв.
14/14/4м 13 59.00 лв. 750 лв.