Склад за дървен материал София

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра  - Изображение 1

   Ценоразпис - греди 3 метра

                 смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/3м 66

9.00 лв.

600 лв.
6/8/3м  69  8.60 лв. 600 лв.
6/10/3м  55  10.80 лв.  600 лв.
6/12/3м  46 13.00 лв.  600 лв.
8/8/3м  52  11.50 лв.  600 лв.
8/10/3м  41  14.40 лв.  600 лв.
8/12/3м  34  17.30 лв.  600 лв.
10/10/3м  33  18.00 лв.  600 лв.
10/12/3м  27  21.60 лв.  600 лв.
10/14/3м 24  26.00 лв. 620 лв.
12/12/3м  23  26.80 лв.  620 лв.
12/14/3м 20  31.30 лв.  620 лв.
14/14/3м  17  36.50 лв.  620 лв.
       
       
       
       

 

 

   Ценоразпис - греди 4 метра

                  смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/4м 50 12.00 лв. 600 лв.
6/8/4м 52 11.50 лв. 600 лв.
6/10/4м 41 14.40 лв. 600 лв.
6/12/4м 34 17.30 лв. 600 лв.
8/8/4м 39 15.40 лв. 600 лв.
8/10/4м 31 19.20 лв. 600 лв.
8/12/4м 26 23.00 лв. 600 лв.
10/10/4м 25 24.00 лв. 600 лв.
10/12/4м 21 29.80 лв. 620 лв.
10/14/4м 18 34.70 лв. 620 лв.
12/12/4м 17 35.70 лв. 620 лв.
12/14/4м 15 41.70 лв. 620 лв.
14/14/4м 13 48.60 лв. 620 лв.