Склад за дървен материал София

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра  - Изображение 1

   Ценоразпис - греди 3 метра

                 смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/3м 66

8.70 лв.

580 лв.
6/8/3м  69  8.35 лв. 580 лв.
6/10/3м  55  10.45 лв.  580 лв.
6/12/3м  46 12.50 лв.  580 лв.
8/8/3м  52  11.20 лв.  580 лв.
8/10/3м  41  13.90 лв.  580 лв.
8/12/3м  34  16.70 лв.  580 лв.
10/10/3м  33  17.40 лв.  580 лв.
10/12/3м  27  20.90 лв.  580 лв.
12/12/3м  23  25.90 лв.  600 лв.
12/14/3м 20  30.30 лв.  600 лв.
14/14/3м  17  35.30 лв.  600 лв.
       
       
       
       
       
       
       

 

 

   Ценоразпис - греди 4 метра

                  смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/4м 50 11.60 лв. 580 лв.
6/8/4м 52 11.20 лв. 580 лв.
6/10/4м 41 13.90 лв. 580 лв.
6/12/4м 34 16.70 лв. 580 лв.
8/8/4м 39 14.80 лв. 580 лв.
8/10/4м 31 18.60 лв. 580 лв.
8/12/4м 26 22.30 лв. 580 лв.
10/10/4м 25 23.20 лв. 580 лв.
10/12/4м 21 27.80 лв. 580 лв.
10/14/4м 18 33.60 лв. 600 лв.
12/12/4м 17 34.60 лв. 600 лв.
12/14/4м 15 40.30 лв. 600 лв.
14/14/4м 13 47.00 лв. 600 лв.