Склад за дървен материал София

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра  - Изображение 1

Ценоразпис - греди 3 метра смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/3м 66

11.25 лв.

750 лв.

6/8/3м  69  10.80 лв. 750 лв.
6/10/3м  55  13.50 лв. 

750 лв.

6/12/3м  46 16.20 лв.  750 лв.
8/8/3м  52  14.40 лв. 750 лв.
8/10/3м  41 

18.00 лв.

750 лв.
8/12/3м  34  21.60 лв. 750 лв.
10/10/3м  33  22.50 лв.  750 лв.
10/12/3м  27  27.00 лв.  750 лв.
10/14/3м 24  32.80 лв. 780 лв.
12/12/3м  23  33.70 лв.  780 лв.
12/14/3м 20  39.30 лв.  780 лв.
14/14/3м  17  45.90 лв.  780 лв.
       
       
       
       

 

 

  Ценоразпис - греди 4 метра смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/4м 50 15.00 лв. 750 лв.
6/8/4м 52 14.40 лв. 750 лв.
6/10/4м 41 18.00 лв. 750 лв.
6/12/4м 34 21.60 лв. 750 лв.
8/8/4м 39 19.20 лв. 750 лв.
8/10/4м 31 24.00 лв. 750 лв.
8/12/4м 26 28.80 лв. 750 лв.
10/10/4м 25 30.00 лв. 750 лв.
10/12/4м 21 36.00 лв. 750 лв.
10/14/4м 18 43.70 лв. 780 лв.
12/12/4м 17 44.90 лв. 780 лв.
12/14/4м 15 52.40 лв. 780 лв.
14/14/4м 13 61.20 лв. 780 лв.