Склад за дървен материал София

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра  - Изображение 1

Ценоразпис - греди 3 метра смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/3м 66

9.60 лв.

640 лв.

6/8/3м  69  9.20 лв.

640 лв.

6/10/3м  55 

11.50 лв. 

640 лв.

6/12/3м  46 13.80 лв.  640 лв.
8/8/3м  52  12.30 лв. 640 лв.
8/10/3м  41 

15.40 лв.

640 лв.
8/12/3м  34  18.40 лв. 640 лв.
10/10/3м  33  19.20 лв.  640 лв.
10/12/3м  27  23.80 лв.  660 лв.
10/14/3м 24  27.70 лв. 660 лв.
12/12/3м  23  28.50 лв.  660 лв.
12/14/3м 20  33.30 лв.  660 лв.
14/14/3м  17  38.80 лв. 

660 лв.

       
       
       
       

 

 

  Ценоразпис - греди 4 метра смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/4м 50 12.80 лв. 640 лв.
6/8/4м 52 12.30 лв. 640 лв.
6/10/4м 41 15.40 лв. 640 лв.
6/12/4м 34 18.40 лв. 640 лв.
8/8/4м 39 16.40 лв. 640 лв.
8/10/4м 31 20.50 лв. 640 лв.
8/12/4м 26 24.60 лв. 640 лв.
10/10/4м 25 25.60 лв. 640 лв.
10/12/4м 21 31.70 лв. 660 лв.
10/14/4м 18

37.00 лв.

660 лв.
12/12/4м 17 38.00 лв.

660 лв.

12/14/4м 15 44.40 лв. 660 лв.
14/14/4м 13 51.70 лв. 660 лв.