Склад за дървен материал София

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра

Строителни греди с дължина 3 и 4 метра  - Изображение 1

Ценоразпис - греди 3 метра смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/3м 66

10.80 лв.

720 лв.

6/8/3м  69  10.40 лв. 720 лв.
6/10/3м  55  13.00 лв. 

720 лв.

6/12/3м  46 15.60 лв.  720 лв.
8/8/3м  52  13.80 лв. 720 лв.
8/10/3м  41 

17.30 лв.

720 лв.
8/12/3м  34  20.70 лв. 720 лв.
10/10/3м  33  21.60 лв.  720 лв.
10/12/3м  27  26.00 лв.  720 лв.
10/14/3м 24  31.00 лв. 740 лв.
12/12/3м  23  32.00 лв.  740 лв.
12/14/3м 20  37.30 лв.  740 лв.
14/14/3м  17  43.50 лв.  740 лв.
       
       
       
       

 

 

  Ценоразпис - греди 4 метра смърч

 

Размер бр. м3 цена бр. цена м3
5/10/4м 50 14.40 лв. 720 лв.
6/8/4м 52 13.80 лв. 720 лв.
6/10/4м 41 17.30 лв. 720 лв.
6/12/4м 34 20.70 лв. 720 лв.
8/8/4м 39 18.50 лв. 720 лв.
8/10/4м 31 23.00 лв. 720 лв.
8/12/4м 26 27.70 лв. 720 лв.
10/10/4м 25 28.80 лв. 720 лв.
10/12/4м 21 34.60 лв. 720 лв.
10/14/4м 18 41.50 лв. 740 лв.
12/12/4м 17 42.60 лв. 740 лв.
12/14/4м 15 49.70 лв. 740 лв.
14/14/4м 13 58.00 лв. 740 лв.